هزینه شرکت در همایش (نشست ها و کارگاه ها) بصورت حضوری  3.500.000 ریال و بصورت مجازی 2.500.000 ریال است، که در قالب هزینه شرکت در دو کارگاه دریافت می شود.

توجه: در صورت تکمیل شدن هر کارگاه می توانید در کارگاه دیگری را انتخاب نمایید و همان گونه که اعلام شده است، پس از برگزاری همایش فیلم کارگاه مورد نظر را دریافت نمایید.

 

برای شرکت در نشست ها هزینه مضاعفی دریافت نمی شود.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
انگلیسی
1.دکتر محسن محبی 2.دکتر هادی آذری 3.آقای لوک ویدال

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.خانم صدیقه نعیمیان 2.آقای حمید جنتی 3.دکتر حیدر حسن زاده

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی 2.دکتر علی دشتی 3.دکتر مرتضی نجابتخواه

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر داریوش اشرافی 2.دکتر لیلا رئیسی 3.آقای علی خواجویی راد

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر علی نجفی توانا 2.دکتر حسنعلی مؤذن زادگان 3.آقای سیدمهدی حجتی

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر سید عباس موسوی 2.آقای بابک جعفری 3.دکتر حسن محسنی

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر علی مقدم ابریشمی 2.دکتر منصور امینی 3.دکتر احمد همتی کلوانی

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
انگلیسی
1.دکتر حمیدرضا علومی یزدی 2.دکتر نوید رهبر 3.دکتر مجید غمامی

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر علیرضا رضایی 2.دکتر مهدی منتظر 3.دکتر مقصود ایمانی مرکید

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر عباس پورهاشمی 2.دکتر مرتضی کارخانه 3.خانم مریم باقری

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.آقای ستار شیرعالی 2.دکتر امیرعباس بزرگمهر 3.احمدرضا اسعدی نژاد

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر جمشید نورشرق2.آقای احمدرضا براتی 3.آقای حمید باقرنیا

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر فتاح احمدی 2.دکتر کارن روحانی 3.آقای حشمت رستمی درونکلا

02 خرداد 1401
16:30-18:30

1,250,000

ریال
1.دکتر حسن پاشازاده 2.آقای علی صابری 3.دکتر خسرو مبینی مجد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.