اهداف همایش


در راستای شناخت و توسعه هنجارها و ارزشهای مربوط به نهاد وکالت، همایش بین­المللی استانداردهای حرفه­ وکالت از سوی کانون وکلای دادگستری مرکز، اتحادیه سراسری کانون­های وکلای دادگستری ایران، و دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با همکاری چند نهاد و دانشگاه معتبر برگزار خواهد شد. این رویداد در قالب یک همایش مقاله­محور، ضمن تأکید بر اهمیت اصول فوق­الذکر و با هدف ترویج علمی و عملی ابعاد مختلف این اصول، به دنبال بررسی هرچه گسترده­تر و عالمانه­تر استانداردهای حرفه­ای حاکم بر عرصه وکالت است.