نکته:
در نشستهای علمی همایش، مقالات برگزیده از سوی کمیته داوری، توسط نویسنده آنها ارائه و مورد ارزیابی و نقد هیأت ارزیابی قرار خواهد گرفت.

شرکت در نشست های علمی

02 خرداد 1401
10:30-13:00

محورهای فرعی: حقوق اساسی و نهاد وکالت، دادرسی عادلانه و نهاد وکالت، استقلال سازمانی نهاد وکالت، استقلال شخصی وکیل

اعضای هیأت ارزیابی مقاله:
 • دکتر مرتضی شهبازی نیا (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس)
 • دکتر اسداله یاوری (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر علی اکبر گرجی ازندریانی (عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی و رئیس انجمن علمی حقوق اساسی)
 
 
 
 

02 خرداد 1401
10:30-13:00

محورهای فرعی: دسترسی به عدالت، مسئولیت اجتماعی وکیل، سازوکار مطلوب جهت ارائه معاضدت حقوقی توسط وکلا، معاضدت حقوقی به کودکان، معاضدت حقوقی و جایگاه نهاد وکالت در جامعه

اعضای هیأت ارزیابی مقاله:
 • دکتر قاسم زمانی (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
 • دکتر مریم افشاری(عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد دماوند و رئیس کلینیکهای حقوقی کرسی حقوق بشر یونسکو دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر وحید آگاه (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
 
 

02 خرداد 1401
10:30-13:00

محورهای فرعی: معیارهای صلاحیت برای اخذ مجوز وکالت، آموزش دوره کارآموزی و بعد از آن، نقش وکیل در اعمال حقوقی شهروندان، نقش وکیل در حل و فصل غیرقضایی اختلافات

اعضای هیأت ارزیابی مقاله:
 • دکتر محمد آشوری (وکیل دادگستری و استاد حقوق)
 • دکتر نسرین مهرا (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی)
 • دکتر سیدمحسن بهشتیان (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز)
 
 
 
 

02 خرداد 1401
10:30-13:00

محورهای فرعی: نقش کانون وکلا در توسعه وکالت تخصصی، نقش دانشگاهها و سایر نهادها در توسعه وکالت تخصصی، وکالت تخصصی و توسعه اقتصادی، وکالت تخصصی و موسسات حقوقی

اعضای هیأت ارزیابی مقاله:
 • دکتر علومی یزدی (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مرکز داوری اتاق بازرگانی تهران)
 • دکتر غلام نبی فیضی چکاب (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
 • دکتر حسین عسکری راد(وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه)
 
 
 

02 خرداد 1401
10:30-13:00

محورهای فرعی: قواعد الزام آور و غیرالزام آور، مراجع ناظر بر رفتار وکیل، تخلفات انتظامی وکیل، مسئولیت مدنی وکیل

اعضای هیأت ارزیابی مقاله:
 • دکتر گودرز افتخار جهرمی (وکیل دادگستری و استاد حقوق)
 • دکتر حمید جلیل زاده خویی (وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه)
 • دکتر صادق سلیمی (وکیل دادگستری و معاون سابق دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز)
 
 
 

02 خرداد 1401
10:30-13:00

محورهای فرعی: تعامل با قوه مقننه، تعامل با قوه مجریه، تعامل با قوه قضائیه، تعامل با دفاتر اسناد رسمی

اعضای هیأت ارزیابی مقاله:
 • حجت الاسلام دکتر مهدی هادی (رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه)
 • دکتر محمود حبیبی(وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه)
 • دکتر فریدون نهرینی (وکیل دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران)