نکات قابل توجه در مورد مقاله:


  • وکلا، اساتید و حقوقدانان محترم می‌توانند در صورت تمایل، مقاله ای به فارسی یا انگلیسی در یکی از محورهای اعلام شده همایش، نگارش و ارسال نمایند. استانداردهای تعیین شده در قسمت "راهنمای نویسندگان" (Guide for Authors) وبسایت مجله "تحقیقات حقوقی" دانشگاه شهید بهشتی، ملاک می باشد.

 

  • داوری مقالات یک مرحله ای می باشد؛ لذا چکیده مقالات داوری نشده و هیچگونه ارزیابی در خصوص آن صورت نمی‌گیرد و تنها اصل مقالات مورد داوری قرار خواهد گرفت. از این رو صرف ارسال چکیده مقاله کافی نمی باشد و می باید اصل مقاله جهت داوری ارسال شود.
  • هزینه داوری مقالات 3.000.000 ریال است.
  • توصیه می شود مقاله با رویکرد تطبیقی نوشته شود.
  • مقالات برگزیده همایش در مجله تحقیقات حقوقی دانشگاه شهید بهشتی منتشر خواهند شد.
  • چکیده مقالات پذیرفته شده، در کتابچه همایش منتشر خواهد شد.

لینک فصلنامه "تحقیقات حقوقی" دانشگاه شهید بهشتی  https://lawresearchmagazine.sbu.ac.ir/