فیلم آموزش ثبت نام در کارگاه


 

 

توجه: 

برای شرکت در کارگاه ها و نشست ها هر شخص می بایست در دو کارگاه ثبت نام نماید که مجموعا برای کارگاه های حضوری مبلغ در یافتی  3.500.000 ریال و برای کارگاه های مجازی مبلغ دریافتی 2.500.000 ریال می شود. برای دریافت اطلاعات تکمیلی تر به صفحه اصلی، بخش "درباره همایش" مراجعه گردد