شرکت کنندگان در همایش، که از طریق سامانه همایش در قالب پرداخت هزینه ی شرکت در دو کارگاه ثبت نام میکنند، میتوانند مطابق سین برنامه همایش، در برنامه های روز همایش شرکت کنند. برنامه ها شامل مراسم افتتاحیه، نشستهای علمی و کارگاههای بعد از ظهر روز همایش میباشد. بدیهی است هر شرکت کننده تنها میتواند در یکی از نشستهای علمی ششگانه، طبق علاقه خودش، شرکت نماید و از میان کارگاههای بعد از ظهر، در دو کارگاهی که قبلا ثبت نام نموده است میتواند حضور یابد.

به تمامی ثبت نام کنندگان (اعم از حضوری و مجازی) امکان دسترسی به فیلم مربوط به پنج کارگاهی که امکان حضور در آنها نداشته اند داده خواهد شد. این پنج کارگاه با انتخاب ثبت نام کننده، تعیین میشود.

خیر

دسترسی از طریق پلتفرم اسکای روم (Skyroom) انجام میشود. لازم است شرکت کنندگان نرم افزار اسکای روم را از قبل نصب نمایند. لینکهای مربوط به حضور مجازی در همایش، تا روز قبل از همایش برای شرکت کنندگان ارسال میشود.

بلی

بلی

طی هفت روز کاری بعد از همایش، گواهینامه حضور دو زبانه(به فارسی و انگلیسی) برای شرکت کنندگان صادر میشود.

توصیه اکید این است که در بازه زمانی تعیین شده برای دریافت کارت ورود و بسته همایش اقدام شود. بعد از ساعت فوق امکان ورود به مراسم افتتاحیه وجود ندارد ولی استفاده از برنامه های بعدی ممکن میباشد.