دکتر امین پاشا امیری

دبیر اجرایی همایش

وکیل دادگستری و دبیر کمیسیون امور بین الملل کانون وکلای دادگستری مرکز 

اسامی اعضای کمیته اجرایی همایش؛ به ترتیب حروف الفبا
 
خانم سیده رقیه موسوی

رییس کمیته پشتیبانی

مدیر داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز

خانم ساناز معینی

رییس کمیته مالی

مدیر امور مالی کانون وکلای دادگستری مرکز

آقای مرتضی شیخ الاسلامی

رییس کمیته روابط عمومی

مدیر روابط عمومی کانون وکلای دادگستری مرکز

حمید کولیوند

رئیس کمیته انتشارات و ویژه نامه همایش

آقای مرتضی محمدزاده تهمتن

رییس کمیته فناوری

مریم فراهانی

کمیته امور بین المللی

مازیار آقاسی

عضو کمیته امور بین الملل

خانم مینا دادخواه

عضو کمیته امور بین الملل