کمیته علمی

دکتر یاوری

دکتر یاوری

دبیر کمیته علمی
yavariamirhotmail.com
دکتر امین پاشاامیری

دکتر امین پاشاامیری

دبیر اجرایی
pasha_lawyahoo.com
علی ایران نژاد

علی ایران نژاد

مسئول کارگروه هماهنگی و رئیس دبیرخانه همایش علی ایران نژاد
ali.irannejad60gmail.com

شورای سیاستگذاری

جلیل مالکی

جلیل مالکی

رئیس همایش
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز. هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی
جعفر کوشا

جعفر کوشا

عضو شورای سیاست گذاری
ئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران/هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
کارن روحانی

کارن روحانی

عضو شورای سیاست گذاری
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز/ عضو هیأت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی
ابراهیم بیگ زاده

ابراهیم بیگ زاده

عضو شورای سیاست گذاری
رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
اسدالله یاوری

اسدالله یاوری

عضو شورای سیاست گذاری
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی/ رئیس کمیته علمی همایش
حمیدرضا علومی یزدی

حمیدرضا علومی یزدی

عضو شورای سیاست گذاری
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی

کمیته کارگاه ها

امید طاهری

امید طاهری

مسول کمیته کارگاه ها
مسئول کمیته کارگاه ها