هزینه شرکت در همایش (نشست ها و کارگاه ها) بصورت حضوری  3.500.000 ریال و بصورت مجازی 2.500.000 ریال است، که در قالب هزینه شرکت در دو کارگاه دریافت می شود.

توجه: در صورت تکمیل شدن هر کارگاه می توانید در کارگاه دیگری را انتخاب نمایید و همان گونه که اعلام شده است، پس از برگزاری همایش فیلم کارگاه مورد نظر را دریافت نمایید.

 

برای شرکت در نشست ها هزینه مضاعفی دریافت نمی شود.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان تاریخ برگزاری زبان کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرسان
1 وکالت در مراجع داوری بین المللی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
انگلیسی
1,250,000 ریال
1. دکتر محسن محبی 2. آقای آلن فرهاد 3.دکتر حمیده برمخشاد
2 فن دفاع در دعاوی خانواده(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر میترا حسینیان 2.آقای فرخ فروزان کرمانی 3.دکتر نازنین کیانی فرد
3 بطلان رای داور به جهت نقض قواعد ماهوی در آئینه رویه قضایی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر عیسی امینی 2.دکتر حسن فضلی 3.آقای سید مفید کلانتریان
4 بایسته های تنظیم لایحه کیفری(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر ابراهیم کیانی 2.دکتر محمدهادی فضلعلی 3.دکتر باقر شاملو
5 بایسته های تنظیم لایحه حقوقی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر عباس کریمی 2.دکتر کامران آقایی 3.دکتر حسن جعفری تبار
6 استنادپذیری قانون اساسی در دادگاه ها(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر جواد تقی زاده 2.دکتر بیژن عباسی 3.دکتر مسلم آقایی طوق
7 فن دفاع در دادرسی تعزیرات حکومتی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر علیرضا مرآتی 2.دکتر امیرحسین نیازپور 3.دکتر حسین اعظمی چهاربرج
8 کارآموزی وکالت؛ نکات ویژه و کاربردی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.آقای مصطفی انوری زاده 2.آقای هوشنگ پوربابایی 3.آقای قاسم کمیلی
9 فن دفاع در دعاوی بیمه ای(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر بختیار عباسلو 2.دکتر پروین محمدی دینانی 3.دکتر سیدجواد میرقاسمی
10 بایسته های تنظیم قراردادهای داخلی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر میترا ضرابی 2.دکتر نگار عقیقی 3.دکتر راحله سیدمرتضی حسینی
11 ایجاد و مدیریت مؤسسات حقوقی؛ بررسی تجربیات جهانی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.آقای محمد فرجی 2.دکتر احمد کریمی سغینی 3.آقای مهدی چای بخش
12 فن دفاع در دعاوی سلامت(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر شهریار اسلامی تبار 2.دکتر ذبیح الله واحدی 3.دکتر علیرضا میلانی فر
13 بایسته های تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
انگلیسی
1,250,000 ریال
1.دکتر مشکان مشکور 2.آقای مهدی عرفان 3.آقای حامد ساده
14 فن دفاع در دعاوی مالیاتی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر سنجر فخری 2.آقای حمیدرضا موسوی 3.آقای سیدعلی بنی هاشمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.