هزینه شرکت در همایش (نشست ها و کارگاه ها) بصورت حضوری  3.500.000 ریال و بصورت مجازی 2.500.000 ریال است، که در قالب هزینه شرکت در دو کارگاه دریافت می شود.

توجه: در صورت تکمیل شدن هر کارگاه می توانید در کارگاه دیگری را انتخاب نمایید و همان گونه که اعلام شده است، پس از برگزاری همایش فیلم کارگاه مورد نظر را دریافت نمایید.

 

برای شرکت در نشست ها هزینه مضاعفی دریافت نمی شود.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان تاریخ برگزاری زبان کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرسان
1 وکالت در دیوان بین المللی دادگستری
1401-03-02 16:30-18:30
انگلیسی
1,750,000 ریال
1.دکتر محسن محبی 2.دکتر هادی آذری 3.آقای لوک ویدال
2 فن دفاع در دعاوی شرکتی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.خانم صدیقه نعیمیان 2.آقای حمید جنتی 3.دکتر حیدر حسن زاده
3 فن دفاع در دیوان عدالت اداری
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی 2.دکتر علی دشتی 3.دکتر مرتضی نجابتخواه
4 اخلاق حرفه ای وکالت؛ نکات ویژه و کاربردی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر داریوش اشرافی 2.دکتر لیلا رئیسی 3.آقای علی خواجویی راد
5 فن دفاع در دعاوی کیفری
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر علی نجفی توانا 2.دکتر حسنعلی مؤذن زادگان 3.آقای سیدمهدی حجتی
6 فن دفاع در دعاوی مدنی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر سید عباس موسوی 2.آقای بابک جعفری 3.دکتر حسن محسنی
7 تعارض منافع در داوری تجاری بین المللی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر علی مقدم ابریشمی 2.دکتر منصور امینی 3.دکتر احمد همتی کلوانی
8 بایسته های تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی
1401-03-02 16:30-18:30
انگلیسی
1,750,000 ریال
1.دکتر حمیدرضا علومی یزدی 2. دکتر نوید رهبر 3.دکتر مجید غمامی
9 قواعد و مقررات حاکم بر قراردادها و حل و فصل اختلافات در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران؛ با ارائه نمونه های کاربردی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر علیرضا رضایی 2.دکتر مهدی منتظر 3.دکتر مقصود ایمانی مرکید
10 امکان و چگونگی فعالیت حقوقدانان ایرانی در خارج از کشور
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر عباس پورهاشمی 2.دکتر مرتضی کارخانه 3.خانم مریم باقری
11 فن دفاع در دعاوی بانکی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر ستار شیرعالی 2.دکتر امیرعباس بزرگمهر 3.آقای احمدرضا اسعدی نژاد
12 فن دفاع در دعاوی مرتبط با فوتبال
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر جمشید نورشرق2.آقای احمدرضا براتی 3.آقای حمید باقرنیا
13 استناد به مقررات بین المللی در لوایح وکلا و آراء دادگاهها
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر فتاح احمدی 2.دکتر کارن روحانی 3.آقای حشمت رستمی درونکلا
14 روابط مالی وکیل و موکل؛ نکات ویژه و کاربردی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر حسن پاشازاده 2.آقای علی صابری 3.دکتر خسرو مبینی مجد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.