هزینه شرکت در همایش (نشست ها و کارگاه ها) بصورت حضوری  3.500.000 ریال و بصورت مجازی 2.500.000 ریال است، که در قالب هزینه شرکت در دو کارگاه دریافت می شود.

توجه: در صورت تکمیل شدن هر کارگاه می توانید در کارگاه دیگری را انتخاب نمایید و همان گونه که اعلام شده است، پس از برگزاری همایش فیلم کارگاه مورد نظر را دریافت نمایید.

 

برای شرکت در نشست ها هزینه مضاعفی دریافت نمی شود.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.

شرکت در کارگاه‌های آموزشی

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
انگلیسی
1. دکتر محسن محبی 2. آقای آلن فرهاد 3.دکتر حمیده برمخشاد

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر میترا حسینیان 2.آقای فرخ فروزان کرمانی 3.دکتر نازنین کیانی فرد

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر عیسی امینی 2.دکتر حسن فضلی 3.آقای سید مفید کلانتریان

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر ابراهیم کیانی 2.دکتر محمدهادی فضلعلی 3.دکتر باقر شاملو

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر عباس کریمی 2.دکتر کامران آقایی 3.دکتر حسن جعفری تبار

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر جواد تقی زاده 2.دکتر بیژن عباسی 3.دکتر مسلم آقایی طوق

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر علیرضا مرآتی 2.دکتر امیرحسین نیازپور 3.دکتر حسین اعظمی چهاربرج

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.آقای مصطفی انوری زاده 2.آقای هوشنگ پوربابایی 3.آقای قاسم کمیلی

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر بختیار عباسلو 2.دکتر پروین محمدی دینانی 3.دکتر سیدجواد میرقاسمی

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر میترا ضرابی 2.دکتر نگار عقیقی 3.دکتر راحله سیدمرتضی حسینی

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.آقای محمد فرجی 2.دکتر احمد کریمی سغینی 3.آقای مهدی چای بخش

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر شهریار اسلامی تبار 2.دکتر ذبیح الله واحدی 3.دکتر علیرضا میلانی فر

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
انگلیسی
1.دکتر مشکان مشکور 2.آقای مهدی عرفان 3.آقای حامد ساده

02 خرداد 1401
14:00-16:00

1,750,000

ریال
1.دکتر سنجر فخری 2.آقای حمیدرضا موسوی 3.آقای سیدعلی بنی هاشمی
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.