هزینه شرکت در همایش (نشست ها و کارگاه ها) بصورت حضوری  3.500.000 ریال و بصورت مجازی 2.500.000 ریال است، که در قالب هزینه شرکت در دو کارگاه دریافت می شود.

توجه: در صورت تکمیل شدن هر کارگاه می توانید در کارگاه دیگری را انتخاب نمایید و همان گونه که اعلام شده است، پس از برگزاری همایش فیلم کارگاه مورد نظر را دریافت نمایید.

 

برای شرکت در نشست ها هزینه مضاعفی دریافت نمی شود.

برای استفاده از امکانات این بخش ابتدا در سامانه عضو شوید و سپس با کد کاربری و رمز عبور وارد سامانه شوید.
# عنوان تاریخ برگزاری زبان کارگاه ظرفیت هزینه شرکت در کارگاه نام مدرسان
1 وکالت در مراجع داوری بین المللی
1401-03-02 14:00-16:00
انگلیسی
1,750,000 ریال
1. دکتر محسن محبی 2. آقای آلن فرهاد 3.دکتر حمیده برمخشاد
2 فن دفاع در دعاوی خانواده
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر میترا حسینیان 2.آقای فرخ فروزان کرمانی 3.دکتر نازنین کیانی فرد
3 بطلان رای داور به جهت نقض قواعد ماهوی در آئینه رویه قضایی
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر عیسی امینی 2.دکتر حسن فضلی 3.آقای سید مفید کلانتریان
4 بایسته های تنظیم لایحه کیفری
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر ابراهیم کیانی 2.دکتر محمدهادی فضلعلی 3.دکتر باقر شاملو
5 بایسته های تنظیم لایحه حقوقی
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر عباس کریمی 2.دکتر کامران آقایی 3.دکتر حسن جعفری تبار
6 استنادپذیری قانون اساسی در دادگاه ها
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر جواد تقی زاده 2.دکتر بیژن عباسی 3.دکتر مسلم آقایی طوق
7 فن دفاع در دادرسی تعزیرات حکومتی
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر علیرضا مرآتی 2.دکتر امیرحسین نیازپور 3.دکتر حسین اعظمی چهاربرج
8 کارآموزی وکالت؛ نکات ویژه و کاربردی
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.آقای مصطفی انوری زاده 2.آقای هوشنگ پوربابایی 3.آقای قاسم کمیلی
9 فن دفاع در دعاوی بیمه ای
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر بختیار عباسلو 2.دکتر پروین محمدی دینانی 3.دکتر سیدجواد میرقاسمی
10 بایسته های تنظیم قراردادهای داخلی
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر میترا ضرابی 2.دکتر نگار عقیقی 3.دکتر راحله سیدمرتضی حسینی
11 ایجاد و مدیریت مؤسسات حقوقی؛ بررسی تجربیات جهانی
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.آقای محمد فرجی 2.دکتر احمد کریمی سغینی 3.آقای مهدی چای بخش
12 فن دفاع در دعاوی سلامت
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر شهریار اسلامی تبار 2.دکتر ذبیح الله واحدی 3.دکتر علیرضا میلانی فر
13 بایسته های تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی
1401-03-02 14:00-16:00
انگلیسی
1,750,000 ریال
1.دکتر مشکان مشکور 2.آقای مهدی عرفان 3.آقای حامد ساده
14 فن دفاع در دعاوی مالیاتی
1401-03-02 14:00-16:00
1,750,000 ریال
1.دکتر سنجر فخری 2.آقای حمیدرضا موسوی 3.آقای سیدعلی بنی هاشمی
15 وکالت در دیوان بین المللی دادگستری
1401-03-02 16:30-18:30
انگلیسی
1,750,000 ریال
1.دکتر محسن محبی 2.دکتر هادی آذری 3.آقای لوک ویدال
16 فن دفاع در دعاوی شرکتی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.خانم صدیقه نعیمیان 2.آقای حمید جنتی 3.دکتر حیدر حسن زاده
17 فن دفاع در دیوان عدالت اداری
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی 2.دکتر علی دشتی 3.دکتر مرتضی نجابتخواه
18 اخلاق حرفه ای وکالت؛ نکات ویژه و کاربردی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر داریوش اشرافی 2.دکتر لیلا رئیسی 3.آقای علی خواجویی راد
19 فن دفاع در دعاوی کیفری
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر علی نجفی توانا 2.دکتر حسنعلی مؤذن زادگان 3.آقای سیدمهدی حجتی
20 فن دفاع در دعاوی مدنی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر سید عباس موسوی 2.آقای بابک جعفری 3.دکتر حسن محسنی
21 تعارض منافع در داوری تجاری بین المللی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر علی مقدم ابریشمی 2.دکتر منصور امینی 3.دکتر احمد همتی کلوانی
22 بایسته های تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی
1401-03-02 16:30-18:30
انگلیسی
1,750,000 ریال
1.دکتر حمیدرضا علومی یزدی 2. دکتر نوید رهبر 3.دکتر مجید غمامی
23 قواعد و مقررات حاکم بر قراردادها و حل و فصل اختلافات در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران؛ با ارائه نمونه های کاربردی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر علیرضا رضایی 2.دکتر مهدی منتظر 3.دکتر مقصود ایمانی مرکید
24 امکان و چگونگی فعالیت حقوقدانان ایرانی در خارج از کشور
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر عباس پورهاشمی 2.دکتر مرتضی کارخانه 3.خانم مریم باقری
25 فن دفاع در دعاوی بانکی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر ستار شیرعالی 2.دکتر امیرعباس بزرگمهر 3.آقای احمدرضا اسعدی نژاد
26 فن دفاع در دعاوی مرتبط با فوتبال
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر جمشید نورشرق2.آقای احمدرضا براتی 3.آقای حمید باقرنیا
27 استناد به مقررات بین المللی در لوایح وکلا و آراء دادگاهها
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر فتاح احمدی 2.دکتر کارن روحانی 3.آقای حشمت رستمی درونکلا
28 وکالت در مراجع داوری بین المللی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
انگلیسی
1,250,000 ریال
1. دکتر محسن محبی 2. آقای آلن فرهاد 3.دکتر حمیده برمخشاد
29 فن دفاع در دعاوی خانواده(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر میترا حسینیان 2.آقای فرخ فروزان کرمانی 3.دکتر نازنین کیانی فرد
30 بطلان رای داور به جهت نقض قواعد ماهوی در آئینه رویه قضایی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر عیسی امینی 2.دکتر حسن فضلی 3.آقای سید مفید کلانتریان
31 بایسته های تنظیم لایحه کیفری(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر ابراهیم کیانی 2.دکتر محمدهادی فضلعلی 3.دکتر باقر شاملو
32 بایسته های تنظیم لایحه حقوقی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر عباس کریمی 2.دکتر کامران آقایی 3.دکتر حسن جعفری تبار
33 استنادپذیری قانون اساسی در دادگاه ها(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر جواد تقی زاده 2.دکتر بیژن عباسی 3.دکتر مسلم آقایی طوق
34 فن دفاع در دادرسی تعزیرات حکومتی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر علیرضا مرآتی 2.دکتر امیرحسین نیازپور 3.دکتر حسین اعظمی چهاربرج
35 کارآموزی وکالت؛ نکات ویژه و کاربردی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.آقای مصطفی انوری زاده 2.آقای هوشنگ پوربابایی 3.آقای قاسم کمیلی
36 فن دفاع در دعاوی بیمه ای(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر بختیار عباسلو 2.دکتر پروین محمدی دینانی 3.دکتر سیدجواد میرقاسمی
37 بایسته های تنظیم قراردادهای داخلی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر میترا ضرابی 2.دکتر نگار عقیقی 3.دکتر راحله سیدمرتضی حسینی
38 ایجاد و مدیریت مؤسسات حقوقی؛ بررسی تجربیات جهانی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.آقای محمد فرجی 2.دکتر احمد کریمی سغینی 3.آقای مهدی چای بخش
39 فن دفاع در دعاوی سلامت(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر شهریار اسلامی تبار 2.دکتر ذبیح الله واحدی 3.دکتر علیرضا میلانی فر
40 بایسته های تنظیم قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
انگلیسی
1,250,000 ریال
1.دکتر مشکان مشکور 2.آقای مهدی عرفان 3.آقای حامد ساده
41 فن دفاع در دعاوی مالیاتی(مجازی)
1401-03-02 14:00-16:00
1,250,000 ریال
1.دکتر سنجر فخری 2.آقای حمیدرضا موسوی 3.آقای سیدعلی بنی هاشمی
42 وکالت در دیوان بین المللی دادگستری(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
انگلیسی
1,250,000 ریال
1.دکتر محسن محبی 2.دکتر هادی آذری 3.آقای لوک ویدال
43 فن دفاع در دعاوی شرکتی(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.خانم صدیقه نعیمیان 2.آقای حمید جنتی 3.دکتر حیدر حسن زاده
44 فن دفاع در دیوان عدالت اداری(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر فرهنگ فقیه لاریجانی 2.دکتر علی دشتی 3.دکتر مرتضی نجابتخواه
45 اخلاق حرفه ای وکالت؛ نکات ویژه و کاربردی(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر داریوش اشرافی 2.دکتر لیلا رئیسی 3.آقای علی خواجویی راد
46 فن دفاع در دعاوی کیفری(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر علی نجفی توانا 2.دکتر حسنعلی مؤذن زادگان 3.آقای سیدمهدی حجتی
47 فن دفاع در دعاوی مدنی(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر سید عباس موسوی 2.آقای بابک جعفری 3.دکتر حسن محسنی
48 تعارض منافع در داوری تجاری بین المللی(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر علی مقدم ابریشمی 2.دکتر منصور امینی 3.دکتر احمد همتی کلوانی
49 بایسته های تنظیم قراردادهای تجاری بین المللی(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
انگلیسی
1,250,000 ریال
1.دکتر حمیدرضا علومی یزدی 2.دکتر نوید رهبر 3.دکتر مجید غمامی
50 قواعد و مقررات حاکم بر قراردادها و حل و فصل اختلافات در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران؛ با ارائه نمونه های کاربردی(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر علیرضا رضایی 2.دکتر مهدی منتظر 3.دکتر مقصود ایمانی مرکید
51 امکان و چگونگی فعالیت حقوقدانان ایرانی در خارج از کشور(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر عباس پورهاشمی 2.دکتر مرتضی کارخانه 3.خانم مریم باقری
52 فن دفاع در دعاوی بانکی(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.آقای ستار شیرعالی 2.دکتر امیرعباس بزرگمهر 3.احمدرضا اسعدی نژاد
53 فن دفاع در دعاوی مرتبط با فوتبال(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر جمشید نورشرق2.آقای احمدرضا براتی 3.آقای حمید باقرنیا
54 استناد به مقررات بین المللی در لوایح وکلا و آراء دادگاه ها(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر فتاح احمدی 2.دکتر کارن روحانی 3.آقای حشمت رستمی درونکلا
55 روابط مالی وکیل و موکل؛ نکات ویژه و کاربردی
1401-03-02 16:30-18:30
1,750,000 ریال
1.دکتر حسن پاشازاده 2.آقای علی صابری 3.دکتر خسرو مبینی مجد
56 روابط مالی وکیل و موکل؛ نکات ویژه و کاربردی(مجازی)
1401-03-02 16:30-18:30
1,250,000 ریال
1.دکتر حسن پاشازاده 2.آقای علی صابری 3.دکتر خسرو مبینی مجد
برای استفاده از تسهیلات این نوع عضویت؛ نوع عضویت خود را در قسمت مشخصات شخصی اصلاح کنید.
یک کارگاه را انتخاب کنید.