امتیازات همایش


✓ حضور حقوقدانان برجسته داخلی و خارجی به عنوان سخنران
✓ برگزاری نشستهای تخصصی در راستای محورهای همایش
✓ برگزاری کارگاههای آموزشی برای وکلا، کارآموزان و سایر علاقه مندان با حضور حقوقدانان مجرب 
✓ انتشار مقالات برگزیده در مجله علمی-پژوهشی "تحقیقات حقوقی" دانشگاه شهید بهشتی 
✓ انتشار چکیده مقالات مورد پذیرش در کتابچه همایش
✓ اعطاء گواهینامه حضور و گواهینامه پذیرش مقاله به فارسی و انگلیسی  "