ویدئوی ثبت نام در کارگاه ها
1400-12-09
ویدئوی ثبت نام در کارگاه ها

 

ویدئوی ثبت نام در کارگاه ها


 

 

توجه: 

برای شرکت در کارگاه ها و نشست ها هر شخص می بایست در دو کارگاه ثبت نام نماید که مجموعا برای کارگاه های حضوری مبلغ در یافتی ۷.۰۰۰.۰۰۰ ریال و برای کارگاه های مجازی مبلغ دریافتی 5.000.000 ریال می شود. برای دریافت اطلاعات تکمیلی تر به صفحه اصلی، بخش "درباره همایش" مراجعه گردد